SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

„Competitivi împreună”

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”
Cod MySMIS 143488

   Societatea KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea București, Sectorul 1 str. Finlanda, nr.25, etaj 1, ap.2, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, contractul de finanțare nr. 14/221_ap3/05.08.2021, pentru proiectul cu titlul: „SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile.”

   Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:
Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă;
Obiectiv specific 2.2: „Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comerțului electronic si a cererii de TIC”
Acţiunea 2.2.1.: „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apel 3

   Obiectivul general al proiectul îl reprezintă susținerea inovării și creșterea productivității la S.C. KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. prin realizarea unui produs inovativ complex și a unor servicii inovative, bazate pe acest produs. Prin proiectul SOLIS – „Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”, se urmărește cercetarea și dezvoltarea unui sistem bazat atât pe stadiul actual al tehnologiei și cercetării în domenii ca Inteligență Artificială (AI), Internetul Lucrurilor (IoT), Cloud Computing, dar mai ales pe propriile cercetări și inovări în domeniile enumerate. Sistemul va include într-o abordare holistică multiple module inteligente atât cu impact social, cât și cu orientare strict comercială/business.

   Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
• Realizarea unui produs inovativ complex și a unor servicii inovative, bazate pe acest produs;
• Achiziționarea de echipamente de înaltă tehnologie în vederea realizării și virtualizării aplicației;
• Creșterea competitivității companiei prin diversificarea portofoliului de produse și servicii;
• Diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului.

   Valoarea totală a proiectului este de 8,958,211.45 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 7,951,505.00 lei, din care contribuția FEDR este de 4,759,623.78 lei, iar contribuția din bugetul național este de 1,189,905.94 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de 12 luni, din 05.08.2021 până în 05.08.2022.

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact: Cosmin Mihai Marinescu
Funcție: Responsabil legal
Telefon: 0723 357283
E-mail: office@kig.ro

Anunt de angajare

www.fonduri-ue.ro

 Finalizare proiect