PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 ReDeN

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

„Competitivi împreună”

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

ReDeN – Rețea Descentralizată Neurală pentru analiza și inferența fluxurilor video prin tehnici de învățare automată profundă, eficientă energetică și
impact pozitiv asupra mediului

   Societatea KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea București, Sectorul 2, str. Frunzei, nr.26, CP 010431, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, contractul de finanțare nr. 424/390100/29.12.2022, pentru proiectul cu titlul: „ReDeN – Rețea Descentralizată Neurală pentru analiza și inferența fluxurilor video prin tehnici de învățare automată profundă, eficientă energetică și impact pozitiv asupra mediului.”

   Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 – Proiect tehnologic inovativ – Apel 2022,  Axa Prioritară – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea –  Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea capacității unității existente prin creșterea investițiilor private în CDI cu aplicabilitate în sectoarele din industria românească și creșterea productivității la KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. prin realizarea unui produs inovativ complex și a unor servicii inovative, bazate pe acest produs. Scopul general al proiectului constă în cercetarea, dezvoltarea și furnizarea de funcționalități inteligente de business bazate pe Inteligență Artificială care să răspundă următoarelor nevoi: analiză și inferența fluxurilor video prin tehnici de învățare automată profundă, eficiență energetică și impact pozitiv asupra mediului, generându-se astfel know-how transferabil către domenii ca: securitate fizică, comercială (merchandising), cu adresabilitate în domeniile din industria românească.

   Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Platforma „ReDeN – Rețea Descentralizată Neurală pentru analiza și inferența fluxurilor video prin tehnici de învățare automată profundă, eficiență energetică și impact pozitiv asupra mediului” – dezvoltată și implementată
  2. 19 echipamente TIC de ultima generație achiziționate
  3. 3 persoane angajate la finalizarea implementării proiectului

   Valoarea totală a proiectului este de 11,443,593.35 lei, valoarea nerambursabilă este de 5,054,884.82 lei, din care contribuția FEDR este de 4,296,652,10 lei, iar contribuția din bugetul național este de 783,232.72 lei.

   Proiectul se implementează în Municipiul Brașov, strada Traian, nr. 21, Județul Brașov, Regiunea Centru, Romania, împreună cu Universitatea Politehnica din București, pe o perioada de  pe o durată de 12 luni, din 29.12.2022 până în 28.12.2023.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact: Cosmin Mihai Marinescu
Funcție: Responsabil legal
Telefon: 0723 357283
E-mail: office@kig.ro

Anunt invitatie achizitie servicii informatice                    Anunt finalizare proiect ReDeN