PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Comunicat de presă

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

SEER-Sistem electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale

   Societatea Knowledge Investment Group S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Finlanda, nr.25, et.1,ap.2,sector 1  în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: „SEER – Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale”, cod SMIS 129090.

   Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020:

   Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva;

   Obiectiv specific 2.2: „Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC”

   Acţiunea 2.2.1.: ” Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apel 2

   Obiectivul general al proiectului ” SEER – Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale” este acela de a cerceta, dezvolta, disemina si pune in productie un sistem inovativ online webbased de analiza predictiva a afacerilor cu adresare atat la nivelul pietei locale din Romania dar in special la nivel international. Atingerea si fundamentarea acestui obiectiv generic se bazeaza pe avansul in cadrul proiectului a stadiului actual al cercetarii si tehnologiei in domeniile inteligentei artificiale, invatarii adanci (Deep Learning) si analizei predictive a afacerilor.

   Rezultatele asteptate – implementarea proiectului: “SEER – Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale” va avea ca rezultat principal o unealta online care sa permita realizarea de analize predictive pe diverse probleme de afaceri. Sistemul SEER se adreseaza intr-o prima etapa IMM-urilor, fiind extrem de util atat in analiza afacerii ( clienti, consumatori, parteneri etc.) cat si in pozitionarea pe piata a IMM-ului.

   Valoarea totală a proiectului este de 3.816.428,25 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 2.698.402,48,00 lei, din care contributia FEDR este  2.158.721,98 lei, iar contribuția din bugetul național este  539.680,50 lei.

   Proiectul se implementeaza in perioada 23.12.2019-22.12.2020.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact: Marinescu Cosmin Mihai
Funcție: Administrator
Telefon: 0723357283
E-mail: Office@kig.ro

www.fonduri-ue.ro

Finalizare proiect