PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

“Competitivi împreună”

Comunicat de presă

Bucureşti, 05 iulie 2017

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„OmniDJ-Platformă de streaming colaborativ cu servicii la cerere”

Link: https://omnidj.kig.ro

Societatea Knowledge Investment Group S.R.L. cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Gh. Țițeica, nr.6, sector 2, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: „OmniDJ-Platformă de streaming colaborativ cu servicii la cerere”.

Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operational Competitivitate:

 Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva;

Obiectiv specific 2.2: „Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitate economica”

Acţiunea 2.2.1.: ” Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Obiectivul general al proiectului “OmniDJ – Platformă de streaming colaborativ cu servicii la cerere” este acela de a cerceta şi dezvoltă o tehnologie inovativă în domeniile orizontale TIC şi multimedia cu scopul dezvoltării finale a unui produs/serviciu menit să acopere o nevoie reală identificată în piață.

Rezultatul proiectului constă în dezvoltarea unui produs platformă TIC care va da acces unei mari plaje de clienți la resurse (în cazul de față conținut creativ/cultural) până acum neaccesibile atât din punct de vedere tehnologic (inexistența tehnologiilor de streaming bidirecțional, inderactiv cu mash-up si jamming)

Valoarea totală a proiectului este de 1.926.857,55 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 1.393.251,00 lei, din care FEDR este de 1.114.600,80,00 lei, iar contribuția din bugetul național este  278.650,20  lei.

Proiectul se implementeaza pe o durata de 20 luni.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”
www.fonduri-UE.ro
Platforma este accesibila la adresa: omnidj.kig.ro

Persoană contact: Marinescu Cosmin Mihai
Funcție: Managing partner
Telefon: 0723357283
E-mail: Office@kig.ro