PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

„Competitivi împreună”

Comunicat de presă

FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”
Cod MySMIS 143488

  Societatea Knowledge Investment Group S.R.L. cu sediul în localitatea București, str. Frunzei, nr. 26,sector 2  în calitate de beneficiar, a finalizat contractul nr. 14_221_ap3/05.08.2021, cod SMIS 143488 încheiat cu  Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

   Scopul proiectului proiectul l-a reprezentat susținerea inovării și creșterea productivității în cadrul societății KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. prin realizarea unui produs inovativ complex și a unor servicii inovative, bazate pe acest produs.
Prin proiectul SOLIS – „Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”, s-a urmărit și s-a realizat cercetarea și dezvoltarea unui sistem bazat atât pe stadiul actual al tehnologiei și cercetării în domenii ca Inteligență Artificială (AI), Internetul Lucrurilor (IoT), Cloud Computing, dar mai ales pe propriile cercetări și inovări în domeniile enumerate. Sistemul  include într-o abordare holistică multiple module inteligente atât cu impact social, cât și cu orientare strict comercială/business.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  • Dezvoltarea platformei ,,SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”;
  • Creșterea investiției private în domeniul IT&C în cadrul societății Knowledge Investment Group S.R.L.;
  • Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu ceilalți membri ai Clusterului pentru Evoluția Rapidă a Tehnologiilor Inovative „CERTI”, ce se regăsesc pe lanțul de valoare aferent dezvoltării soluției TIC propuse, pentru transfer de cunoștințe Și generare de avantaje competitive;
  • Diversificarea ofertei de servicii inovative În domeniul TIC, cu valoarea adăugată mare, pe toată durata proiectului, cât și ulterior, în perioada de menținere a investiției realizate prin proiect.

   Valoarea totală a proiectului este de 8,919,065.45 lei, valoarea totală  nerambursabilă este de 5,918,212.92 lei, din care contribuția FEDR este de 4,734,570.34 lei, iar contribuția din bugetul național este de 1,183,642.58 lei.

   Proiectul s-a implementat în perioada 05.08.2021 – 05.11.2022.

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Datele persoanei juridice:
Knowledge investment Group S.R.L.
Tel. 0723 357 283
e-mail: office@kig.ro

Persoană contact: Marinescu Cosmin-Mihai – Administrator