Anunt de angajare 

in cadrul proiectului „SOLIS – Sistem Omogen multi-Locație cu funcționalități Inteligente și Sustenabile”
Cod MySMIS 143488

   Societatea KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea București, Sectorul 1 str. Finlanda, nr.25, etaj 1, ap.2, în calitate de beneficiar, angajeaza expert in cadrul proiectului aflat in desfasurare pentru pozitia de arhitect/inginer/dezvoltator in DevOps:

COD COR 214938 – cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale

Atributii:
• elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date
• cereceteaza si proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice
• elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate
• configureaza aplicatiile necesare, testeaza aplicatiile
• cerceteaza, proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale
• coopereaza cu partenerii si colaboratorii externi in vederea analizei, proiectarii si dezvoltarii sistemelor software realizate in parteneriat cu acestia
• coopereaza si colaboreaza cu beneficiarii directi sau indirecti ai proiectelor din care face parte in vederea realizarii analizei, proiectarii, implementarii, testarii si punerii in productie a sistemelor informatice aferente proiectelor
• cercetarea de module si elemente de detaliu de back-end pentru operationalizarea serviciilor AI
• cercetarea (proiectarea) infrastructurii logice de operationalizare a serviciilor AI
• cercetarea metodelor pentru implementarea si testarea infrstructurii de operationalizare a serviciilor AI
• cercetarea abordarii complete pentru proiectarea, implementarea si configurarea de practici, metodologii si unelte informatice pentru inbunatatirea, modificarea, actualizarea si intretinerea continua a intregii infrastructuri logice de livrare a serviciilor AI
• cerceteaza si proiecteaza, direct sau asistat, soluþii tehnologice si/sau constructive;
• concepe fluxuri tehnologice, asista la experimentarea si implementarea lor;
• redacteaza partile ce îi revin din rapoartele de faza
• participa la activitatea de cercetare-dezvoltare, în cadrul contractelor la care este director/responsabil.
• cercetare si programare avansata adaptata pentru inteligenta artificiala

 

Persoană contact: Cosmin Mihai Marinescu
Funcție: Responsabil legal
Telefon: 0723 357283
E-mail: office@kig.ro