Finalizarea proiectului ReDeN

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

“Competitivi împreună”
Comunicat de presă

Bucureşti, 27.decembrie.2023

FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

   ,,ReDeN – Retea Descentralizata Neurala pentru analiza si inferenta fluxurilor video prin tehnici de invatare automata profunda, eficienta energetica si impact pozitiv asupra mediului” Cod SMIS 156084

Societatea KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL cu sediul Municipiul București, Sectorul 2, Sos. Pipera, nr.42, CP 020112, în calitate de beneficiar, a finalizat contractul de finanțare nr. 424/390100/29.12.2022 încheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Scopul proiectului a fost  extinderea capacitatii unitatii existente prin cresterea investitiilor private în CDI cu aplicabilitate in sectoarele din industria romaneasca si cresterea productivitatii la KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL prin realizarea unui produs inovativ complex si a unor servicii inovative, bazate pe acest produs. S-a urmatrit cercetarea, dezvoltarea si furnizarea de functionalitati inteligente de business bazate pe Inteligenta Artificiala care sa adreseze urmatoarele problematici: pentru analiza si inferenta fluxurilor video prin tehnici de invatare automata profunda, eficienta energetica si impact pozitiv asupra mediulu si sa genereze know-how transferabil catre domenii ca: securitate fizica, comercial (merchandising), cu adresabilitate in domeniile din industria romaneasca.

Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:

1.Platforma “ReDeN – Retea Descentralizata Neurala pentru analiza si inferenta fluxurilor video prin tehnici de invatare automata profunda, eficienta energetica si impact pozitiv asupra mediului” – dezvoltata si implementata
2. 19 echipamente TIC de ultima generatie achizitionate
3. 3 persoane angajate

Valoarea totală a proiectului este de 11.428.533,35 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 5.029.784,82 lei, din care contribuția FEDR este de 4.275.317,10 lei, iar contribuția din bugetul național este de 754.467,72 lei.

Proiectul a fost implementat in Municipiul Brasov, strada Traian , nr. 21, Judetul Brasov, Regiunea Centru, Romania.
Proiectul a fost implementat impreuna cu Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie  Politehnica Bucuresti.

Proiectul o fost implementat in perioada  29.12.2022 – 28.12.2023.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date persoanei juridice
KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL
Telefon: 0723 357283
E-mail: office@kig.ro
Persoană contact: Cosmin Mihai Marinescu, Administrator