PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

„Competitivi împreună”

Bucureşti, 20.12.2020

FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„SEER- Sistem electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale”

  Societatea Knowledge Investment Group S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Finlanda, nr.25, et.1, ap.2, sector 1  în calitate de beneficiar, a finalizat contractul nr. 9/221_ap2/23.12.2019, cod SMIS 129090 incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

  Scopul proiectului „SEER – Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale” este acela de a oferi beneficiarilor sistemului (utilizatorilor) din mediul privat – atat intreprinderi mici si mijlocii cat si intreprinderi mari – o unealta online care sa le permita sa realizeze analize predictive pe diverse probleme de afaceri.

  Rezultatele implementarii proiectului sunt: Platforma destinata in mod particular IMM-urilor care sa permita accesul acestora la unelte si functionalitati de tip Analiza Predictiva in timp real fara a necesita implementarea unui proiect costisitor de consultanta, dezvoltarea si licentierea Inteligenta Artficiala; Raport ce cuprinde analiza stadiului actual al cercetarii in domeniul Inteligentei Artificiale si in particular a Invatarii Adanci aplicate in Analiza Predictiva; Raport ce cuprinde informatii cu privire la construirea grafurilor de cunoastere pentru domeniul retail cu agnosticitate fata de industria verticala de aplicare; Raport ce cuprinde rezultatul cercetarii industriale a metodelor optime de incarcare a datelor, analiza a acestora, antrenare a modelelor de Invatare Adanca, construire a grafurilor de cunoastere si prezentarea rezultatelor fara a necesita procese de proiectare a retelelor neurale (grafurile adanci orientate aciclic) sau antrenare separata a acestora; Minim o lucrare stiintifica cu publicarea in regim Web of Science ISI; Raport cu structura monolitica cu privire la rezultatele cercetarii (analiza, modelare) privind metodologiile si tehnologiile aferente de transpunere a cercetarilor din cadrul activitatilor 1.2,1.3,1.4. din cadrul sectiunii Calendarul activitatilor; Raport in cadrul caruia se vor livra codurile sursa ce vor fi publicate Open Source; Subscriptii, abonamente, resurse de procesare, stocare si telecomunicatii aferente serviciilor de IT&C – Abonamente de stocare (7 buc.), pentru masini virtuale (4 buc.), de management de proiect (7 buc.); Procese verbale de acceptanta a serviciilor juridice; Plan de asigurarea calitatii, Plan de monitorizare tehnico-financiara, Note justificative cheltuieli regie; Documentatia necesara pentru obtinerea brevetului, depunere cerere brevet, inregistrare OSIM/ORDA; Rapoartele de auditare tehnica finala si auditare financiara finala; Materiale pentru informare si publicitate: anunt de lansare a proiectului, etichete autocolante, brosuri, roll-up, panou, anunt de finalizare a proiectului; Pregatire si publicare anunt de finalizare a proiectului; 4 Rapoarte periodice de progres, 4 Cereri de ramburare/plata; Documentatii de achizitie, contracte cu furnizorii in conformitate cu sectiunea Achizitii a prezentei Cererii de finantare; Participarea la doua conferinte/workshop-uri de nivel international; Raport monolitic cu privire la actvitatea de dezvoltare eperimentala ce cuprinde: dezvoltarea experimentala a mediului portalplatforma SEER si dezvoltarea experimentala a mediului de procesare (backend) aferent portalului-platforma SEER; Raport cu privire la activitatea de cercetare industriala specifica metodelor de operationalizare si transpunere in experimente de implementare in cadrul procesului paralel (de tip “banda de asamblare”) de dezvoltare experimentala; Livrarea a: 5 bucati statii de lucru pentru cercetare si un server, Procese Verbal predare/instalare/ PIF.

Valoarea totală a proiectului este de 3.815.515,52 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este 2.697.788,88 lei, din care FEDR este 2.158.231,10 lei, iar contribuția din bugetul național este 539.557,78  lei.

Proiectul a fost implementat pe o durata de 12 luni in perioada 23.12.2019-23.12.2020.

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Datele persoanei juridice:
Knowledge investment Group SRL
Tel. 0723357283
e-mail: office@kig.ro
Persoană contact: Marinescu Cosmin-Mihai – Administrator