Anunt invitatie achizitie servicii informatice

KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Soseaua Pipera nr. 42, sector 2, cod postal 020112, România, tel/fax: 0723357283 / -, e-mail: cosmin.marinescu@kig.ro, Beneficiar in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020
Cod apel: POC/1033/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, Componenta 1 -Proiect tehnologic inovativ Apel 2022, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, cu proiectul ,,ReDeN Retea Descentralizata Neurala pentru analiza si inferenta fluxurilor video prin tehnici de invatare automata profunda, eficienta energetica si impact pozitiv asupra mediului ”, cod SMIS 156084, va invita sa ne transmiteti oferta pentru servicii de Dezvoltare experimentala:

Serviciile
constau din:

1.1. Dezvoltarea modulelor neurale -Activitatea 1.7 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati dezvolta si proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice
Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate
Configureaza aplicatiile necesare, testeaza aplicatiile
Rezultat: cod sursa si rezultate de teste experimentale
Valoare maxima : 14.000 lei fara TVA
1.2. Dezvoltarea modulelor de securizare DLT-Activitatea 1.8 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati se vor integra modulele software realizate de catre echipa din cadrul Organizatiei de Cercetare cu modulele interne aferente operationalizarii sistemului
in vederea asigurarii imutabilitatii tranzactiilor prin mecanisme blockchain
Rezultat: cod sursa si rezultate de teste experimentale
Valoare maxima : 19.000 lei fara TVA
1.3. Dezvoltare module centru comanda/control-Activitatea 1.9 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati se vor dezvolta experimental module software de tip flux de interactiuni UI pentru operarea de functionalitati multiple in centra de comanda si control
Rezultat: cod sursa, interfete grafice si rezultate de teste experimentale
Valoare maxima : 23.000 lei fara TVA
1.4. Dezvoltarea modulelor de antrenare -Activitatea 1.10 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati dezvolta, proiecteaza si analizeaza activitățile de analiza proiectare Programare avansata pentru inteligenta artificiala
Contribuie la asigurarea asistenț asistenței în cercetarea aferenta proiectului;
Rezultat: cod sursa si rezultate de teste experimentale
Valoare maxima : 43.000 lei fara TVA
1.5. Imbunatatirea proc. si euristicilor la nivel de functionalitati –Activitatea 1.11 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati se concepe, experimentează şi definitivează, direct sau asistat, soluţii tehnologice şi/sau constructive;
Rezultat: cod sursa si rezultate de teste experimentale
Valoare maxima : 98.000 lei fara TVA
1.6. Re-proiectarea proceselor de UX in mediul experimental –Activitatea 1.12 din proiect
Descriere:
In cadrul acestei activitati se va face programare avansata pentru inteligenta artificiala
Contribuie la asigurarea asistenței în cercetarea aferenta proiectului;
Rezultat: cod sursa, machete vizuale si functionale de UX/UI

Valoare
maxima : 73.000 lei fara TVA
Valoarea estimată a achizitiei este de 270.000,00 lei fara TVA
Mentionam ca pretul nu poate fi ajustat.
Termen de executie maxim 25.12.2023
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut
Va rugam sa ne transmiteti oferta in maxim trei zile de la primirea prezentei la adresa de e-mail: cosmin.marinescu@kig.ro
Ofertele cu valori mai mari decat cea estimata nu vor fi luate in considerare.
Persoana de contact este d-nul Cosmin Mihai Marinescu, tel. 0723357283, e-mail: cosmin.marinescu@kig.ro
Va rugam sa ne transmiteti impreuna cu oferta dumneavoastra
Document din care sa reiasa autorizarea activitatii furnizorului de servicii ( certificat ONRC sau echivalent).
Declaratie de evitare a conflictului de interese
Publicat: Bucuresti, 8 noiembrie, 2023