Anunt de incepere a implementarii pentru proiect masura 2

2021041601/16.04.2021

Anunt de incepere a implementarii pentru proiect masura 2 ”Granturi pentru capital de lucru acordat beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa 2”

KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru ” proiect  nr. RUE 4898 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 14.04.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Knowledge Investment Group SRL prin ajutor de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru in baza formularului electronic de inscriere, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implemetata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in coformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile uterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 137.402,2875 lei(valoarea totala) din care : 119.480,25lei grant si 17.922,0375lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Knowledge Investment Group SRL
Persoană de contact: Cosmin-Mihai Marinescu

www.kig.ro
office@kig.ro
+40 723 357 283